PERKHIDMATAN

Keanggotaan

Keanggotaan Koperasi LKPP Pahang Berhad (KoopLKPP) terbuka untuk pendaftaran keahlian baru kepada semua kakitangan kumpulan PKPP Negeri Pahang yang sedang berkhidmat.

Untuk keterangan lanjut boleh hubungi Koperasi di talian
09-5144868 dan 019-4155022

Pembiayaan

Pembiayaan Al-Qardul Hassan

Pembiayaan 80%

Pembiayaan Murabahah

Untuk keterangan lanjut boleh hubungi Koperasi di talian
09-5144868 dan 019-4155022

Insuran

Insuran AM

Insuran Kenderaan

Untuk keterangan lanjut boleh hubungi Koperasi di talian
09-5144868 dan 019-4155022